Avís Legal

En compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa.

 

Denominació social:

Foneria Artística Riudellots S.L

 

Número d’identificació fiscal:

B55032320

 

Domicili social:

Avinguda Mas Pins 52

17457 Riudellots de la Selva

Girona

 

Correu electrònic:

info@foneriafar.es

 

Telèfon:

972 47 79 56

 

Dades d’inscripció en el registre mercantil:

Foneria Artística Riudellots S.L, societat de responsabilitat limitada, constituïda a Girona, l’any 2009, per Escriptura Pública número 409, davant la notaria Belén Mayoral Barrio, de l’Il.lustre Col.legi de Notaris de Catalunya.

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el tom 0, foli 173, secció 8 i full GI-48443, inscripció 1ra.

  

Aquest lloc web ha sigut creat per l’empresa S.L amb caràcter informatiu i per ús personal dels usuaris. A travès d’aquest Avís Legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre la web i els seus usuaris.  Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions. L’accès a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Foneria Artística Riudellots S.L i l’usuari.

 

L’accès i la navegació en aquest lloc suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en aquesta.

 

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

 

Li recordem que les dades facilitades en aquest document es troben en un fitxer titularitat de FONERIA ARTÍSTICA RIUDELLOTS S.L, amb la finalitat de prestar serveis. D’acord amb la Llei Orgánica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal pot exercir el seu dret d’accés, rectificació i oposició enviant un escrit de sol.licitud i fotocòpia del DNI a FONERIA ARTISTICA RIUDELLOTS S.L., AVGDA MAS MINS, 52. 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA província GIRONA.

 

Les imatges publicades en aquesta web formen part de la selecció d’obres dels seus escultors als que es fa referencia, aquestes imatges estan publicades sota l’autorització de dits escultors a FONERIA ARTISTICA RIUDELLOTS S.L.

 

Les imatges contingudes són treballs únicament realitzats a les nostres instal.lacions.

FONERIA ARTISTICA RIUDELLOTS S.L. a la seva web no publica cap contingut que prèviament no hagi sigut autoritzat pel seu escultor i que tampoc hagi sigut realitzat a les nostres instal.lacions.

CÓDIGO QR

Contacto

Foneria Artistica Riudellots sl
Avinguda Mas Pins 52
17457 Riudellots de la Selva

GIRONA

Teléfono: 972 477 956 / 609 471 433

Email: info@foneriafar.es

 

Pueden contactar con nosotros mediante nuestro  Formulario de contacto .

Horario verano

Lunes-Viernes

06:00-14:00

Oficina: 09:00-13:00

**Concertar cita fuera de este horario.